Följ Stena Line

Unik fjärrvärmeanslutning till Stena Danica invigd

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2014 11:00 CET

I dag, måndagen den 1 december, invigde Stena Line, Göteborgs Stad och Göteborg Energi fjärrvärmeanslutningen till Stena Danica. Det är första gången som ett fartyg i linjetrafik ansluts till fjärrvärmenätet. Anslutningen innebär att koldioxidutsläppen i Göteborg minskar med cirka 500 ton per år.

– Stena Line arbetar målmedvetet med att skapa framtidens miljövänliga sjöfart och är världsledande inom området. Redan idag kan vi mitt inne i centrala Göteborg driva en verksamhet med minimal miljöpåverkan, genom att vi ansluter våra fartyg till elnätet vid kaj samt en rad andra hållbara initiativ, exempelvis att vi kommer testa metanol som nytt bränsle. Genom fjärrvärmesatsningen görs verksamheten ännu mer långsiktigt hållbar. Att kunna kombinera logistik, industri och boende i centrala lägen är modernt samhällsbyggande när det är som bäst och det som gör Göteborg unikt, säger Stena Lines VD Carl-Johan Hagman.

Fjärrvärmeanslutningen är en del av EU-projektet Celsius, ett initiativ inom Smart Cities, som leds av Göteborg Energi tillsammans med Göteborgs Stad. Syftet med projektet är att sprida kunskap om fjärrvärmens möjligheter till an­dra städer i Europa, bland annat vad gäller att tillvarata spillvärme som inte utnyttjas i dag.

– Göteborg har ett fjärrvärmenät i världsklass. De erfarenheter och den kunskap vi har byggt upp un­der många år får vi nu fått chansen att sprida i Europa. Fjärrvärmeanslutningen av Stena Danica är också ett bra exempel på hur staden kan agera tillsammans med privata aktörer som Stena Line för att hitta lösningar som bidrar till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle, säger Kia Andreasson (MP), ordförande i Göteborg Energis styrelse.

För mer information kontakta:

Jesper Waltersson, Informationschef Stena Line

Mobil: 0704- 85 85 32

E-post: jesper.waltersson@stenaline.com

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi

Mobil: 070-466 04 28

E-post: cecilia.erdalen@goteborgenergi.se