Följ Stena Line

Stena Lines tydliga hållbarhetsmål ger resultat

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2017 11:00 CEST

Minskad bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid är två konkreta bevis på att Stena Line arbetar hårt för att nå visionen "Connecting Europe for a sustainable future".

Stena Lines ökade fokus på hållbarhet och miljöförbättrande åtgärder under de senaste åren har gett resultat. Såväl bränsleförbrukning som utsläppen till luft och hav minskar. Det visar en sammanställning i Stena Lines nyutkomna publikation ”En hållbar resa” där ytterligare ambitiösa mål för en hållbar framtid presenteras.

– Vi är ett av världens ledande färjerederier med 27 000 avgångar per år på 20 linjer i Europa. Med den storleken på vår verksamhet följer också ett stort ansvar att bedriva den på ett hållbart sätt. Vår övertygelse är att en minskad miljöpåverkan är ett måste för långsiktig lönsamhet. Det är också därför som hållbarhet ligger med som en central del i vår strategi och att vi har satt ambitiösa hållbarhetsmål, säger Stena Lines VD Niclas Mårtensson.

Stena Line har lång erfarenhet av investeringar i energieffektiva transporter. Lanseringen av världens första metanoldrivna färja, Stena Germanica, under 2015 är ett välkänt exempel. Att koppla färjor till landström när de ligger i hamn är ett annat. Dock är de endast två av närmare 300 initiativ Stena Line genomfört för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen till hav och luft från rederiets 35 färjor. En sammanställning i publikationen ”En hållbar resa” visar att Stena Line under åren 2013-2016 minskade bränsleförbrukningen med totalt 6,5 procent och utsläppen av koldioxid med 6,2 procent per nautisk mil.

Stena Line sätter nu kursen mot en mer hållbar framtid. Hållbarhetsarbetet är översatt i fyra fokusområden som utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling; Ren energi, Hållbar konsumtion, Hav och marina resurser, samt Hälsa och välbefinnande. Inom varje fokusområde har ett antal konkreta och ambitiösa mål satts upp på kort och lång sikt. Här är några exempel:

  • Ren energi: Minska utsläppen av koldioxid per nautisk mil med 2,5 procent årligen och totalt 35 procent mellan 2010-2030.
  • Hållbar konsumtion: Ersätta engångsartiklar och påsar i plast ombord under 2017-2018.
  • Hav och marina resurser: Halvera användandet av starka kemikalier till 2020 och helt och hållet fasa ut dem till 2030.
  • Hälsa och välbefinnande: Kontinuerligt minska antalet arbetsplatsolyckor med målet 1,2 LTIF (Lost Time Injury Frequency) för 2017.

– Detta ger oss en god grund och pekar ut riktningen för vårt hållbarhetsarbete framöver. Under det kommande året sjösätts ytterligare ett antal större projekt främst inom områdena Ren energi och Hållbar konsumtion. Tester med batteridrift på en av våra färjor samt biologiskt nedbrytbara påsar ombord är två spännande projekt som är på gång, säger Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line.

Under hösten 2017 börjar även Stena Lines nya RoPaxfärjor att byggas i Kina. De planeras att levereras under 2019-2020 och kommer att bli bland de mest bränsleeffektiva färjorna i världen. De kommer också att vara förberedda för gasdrift, scrubbers och katalytisk rening.

”En hållbar resa” är en beskrivning av Stena Lines hållbarhetsarbete. Läs mer på

www.stenaline.com/hallbarhet

För mer information vänligen kontakta Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef Stena Line tel +46 704 855 188, eller Jesper Waltersson, Presschef Stena Line tel +46 704 85 85 32.

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 35 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://nyheter.stenaline.se/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.