Följ Stena Line

Stena Lines resultat bättre än väntat

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2009 11:43 CET

Trots lågkonjunktur och oro på världens finansmarknader kan Stena Line redovisa ett resultat som är bättre än väntat för 2008. Rörelseresultatet blev 272 MSEK, vilket var 107 MSEK bättre än förväntat.

- 2007 var ett rekordår för oss och vi räknade med en lägre vinst under 2008 bland annat till följd av extremt höga oljepriser under en period samt de stora investeringar vi genomfört under de senaste åren. Att vi överträffar vår prognos är självklart mycket glädjande och det finns flera förklaringar till att vi lyckades. En är att vi hade en relativt stark utveckling under första halvåret och högsäsongen. En annan är att vi är snabba att anpassa verksamheten efter rådande marknadsläge, vilket är avgörande i den nuvarande lågkonjunkturen. Det är också glädjande att andelen nöjda medarbetare fortsätter att öka. Det är en indikation på att vi har engagerade medarbetare som trivs i företaget och tror på framtiden, vilket är en viktig framgångsfaktor, säger Stena Lines VD Gunnar Blomdahl.

Under andra halvåret 2008 påbörjades ett arbete med att möta inbromsningen i ekonomin. En åtgärd var att förkorta säsongen för Stena Lines Express, Göteborg-Frederikshavn. En annan var att flytta fartyget Stena Nordica från Skandinavien till Irländska Sjön. I början av 2009 togs beslut om att ta bort ett av fraktfartygen på Rotterdam-Harwich och under 2008 togs Stena Seatrader på linjen Holyhead-Dublin ur trafik.

- Detta var nödvändiga förändringar och något som vi kunde genomföra mycket snabbt. Till exempel såg vi en nedgång i fraktvolymerna på Karlskrona-Gdynia, samtidigt som vi hade behov av annat tonnage på Holyhead-Dublin och hade då möjlighet att flytta på Stena Nordica. Det visar på fördelen att ha en stor och flexibel flotta och det är något som vi kan dra nytta av framför allt när tiderna är tuffare. Eftersom våra linjer påverkas i olika grad av konjunkturen gäller det att vi är snabbrörliga och flexibla i både upp- och nedgång, säger Gunnar Blomdahl.

Samtidigt som det genomförs åtgärder för att möta lågkonjunkturen, är fortsatt satsning på framtiden viktigt.

- Vi bygger för närvarande världens största färjor på det tyska varvet Wadan i Warnemünde, och samtidigt bygger vi två stora RoPax-färjor på Samsungvarvet i Sydkorea. Dessa två investeringar på cirka 6 miljarder kronor är fortfarande helt rätt eftersom vi långsiktigt tror på fortsatt tillväxt, samt att dessa fartyg på många sätt är banbrytande, exempelvis om man tittar på energieffektivitet. Samtidigt pågår ett löpande arbete med att förbättra vår service och vårt erbjudande till våra olika kundgrupper, säger Gunnar Blomdahl.

Antalet resenärer och fraktenheter på Stena Lines linjer blev lägre under 2008 jämfört med 2007. Men nedgången är inte dramatiskt. Antalet passagerare minskade under året med 5 procent, antalet bilar med 6 procent och antalet fraktenheter med 4 procent.

Samtidigt som lågkonjunkturen innebär utmaningar för Stena Lines verksamhet ger den även möjligheter.

- Vi tror att vi har en chans att locka fler resenärer till våra linjer och resmål när människor hållare hårdare i sin plånbok och efterfrågar kortare och mer prisvärda alternativ. Vi har sedan mer än ett år tillbaka Sembo som ett dotterbolag i koncernen och kan numera erbjuda över 200 attraktiva resmål över hela Europa. Sembo har en lång tradition av att arbeta med olika resmål i Europa. Tillsammans har vi mycket starka och kvalitetssäkrade erbjudanden för människor som vill resa på semester med bil, säger Gunnar Blomdahl.

 För fakta och fler siffror, se bifogad pdf.

 Stena Line

Göteborg, 23 mars 2009

För mer information kontakta Jesper Waltersson, informationsansvarig Stena Line, tel 031-85 85 32/0704-85 85 32 eller Stena Lines VD Gunnar Blomdahl, tel 031-85 83 20.

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument