Följ Stena Line

Stena Line fortsätter leverera enligt sin hållbarhetsstrategi

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2018 09:06 CEST

Stena Line fortsätter att leverera enligt sin ambitiösa hållbarhetsstrategi. 15 procent lägre svavelutsläpp, minskad plastanvändning på fartygen och färre olyckor bland omborpersonalen är några av de utmärkande resultaten i den årliga översikten A Sustainable Journey.

Stena Line arbetar aktivt för att bli branschledare inom hållbar sjöfart. Den årliga översikten A Sustainable Journey följer upp hur verksamheten levererar enligt de ambitiösa hållbarhetsmålen som presenterades under 2016. A Sustainable Journey lyfter också fram exempel från hållbarhetsarbetet i hela Stena Lines nätverk under 2017. Stena Lines hållbarhetsstrategi baseras på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Fokus ligger på de fyra områdena Hållbar energi för alla, Hållbar konsumtion och produktion, Hav och marina resurser samt Hälsa och välbefinnande.

- Som ett av världens ledande färjerederier, med 28 000 avgångar per år fördelat på 21 linjer, har vi ett ansvar att göra vårt bästa för att vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt. Vi tar gradvis små och stora steg för att bli branschledare inom hållbar sjöfart och vi är stolta att kunna presentera årets översikt som tydligt visar att vi fortsätter att leverera i enlighet med våra ambitiösa mål, säger Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line.

Huvudresultat inom Stena Lines hållbarhetsarbete under 2017:

Hållbar energi för alla:

 • 15 procent lägre svavelutsläpp per nautisk mil.
 • 2,1 procent lägre koldioxidutsläpp per nautisk mil.
 • Ytterligare två färjor anslutna till landström i Trelleborgs hamn.

Hållbar konsumtion och produktion:

 • Reducerad plastförbrukning. Dels genom att minska antalet sålda platspåsar ombord med 15 procent, dels genom att byta till en återvinningsbar bioplatspåse från sockerrör.
 • Den totala mängden avfall minskade med 8 procent och andelen avfall som gick till förbränning och återvinning ökade medan andelen avfall till deponi minskade.
 • En ny inköpsstandard för Stena Lines leverantörer lanserades gällande både varor och tjänster.

Hav och marina resurser:

 • Användningen av miljömärkta rengöringsmedel dubblerades ombord på 38 fartyg.
 • Nya tekniker (anti-fouling-bottenfärg och ultraljud) för att minimera friktion och påväxt av bl.a. alger på fartygsskrov testades.
 • Certifieringen ISO14001 uppgraderades till 2015 års standard som är mer omfattande.

Hälsa och välbefinnande:

 • Den positiva trenden gällande färre arbetsplatsolyckor bland ombordpersonal fortsatte och LTIF (Lost Time Injury Frequency) minskade från 1,6 under 2016 till 0,6 under 2017.
 • En kampanj genomfördes för att ytterligare förbättra arbetet med passagerarnas säkerhet
 • Nya policyer för likabehandling och trakasserier implementerades.

Läs mer på våra hållbarhetssidor där även A Sustainable Journey finns för nedladdning.

För mer information kontakta Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef, tel +46 (0)704 85 51 88, eller Jesper Waltersson, Presschef, +46 (0)704 85 85 32

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 21 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36,5 miljarder kronor.