Följ Stena Line

Så reser vi helst på hösten

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 10:50 CEST

Shopping, konserter och sevärdheter – när svenskarna tar ett höstbreak ligger de inte på latsidan. Stena Lines Resobarometer visar att trenden att aktivera sig på semestern har blivit tydligare för varje år, vilket även bekräftas av rekordbokningar på Stena Lines paketresor i höst.

På frågan ”Vad gör du helst under en kortsemester/weekendresa i höst” svarar endast tre procent att de vill sola och bada. I topp hamnar i stället njuta av god mat och dryck (51%), gå på konsert/museum (12%), shoppa (9%) och spa (5%).

Detta gäller inte bara weekendresan utan trenden gäller även för den längre semestern. Andelen som svarar att man helst ”kopplar av” på semestern har sjunkit stadigt sedan 2008 då frågan först ställdes, från 38 procent 2008 till 33 procent 2010.

Utvecklingen bekräftas med ett ökat intresse för upplevelser och aktiviteter som istället lockar allt fler på semestern. I februari 2009 svarade sju procent att det var viktigast med kulturupplevelser på semestern, i september 2010 har andelen stigit till 13 procent. Andelen som svarar att ”naturupplevelser” är viktigast har ökat från sju till tio procent.

– Nu vill vi upptäcka så mycket som möjligt och ta chansen att njuta av restaurang- och butiksutbuden när vi är ute och reser snarare än att sitta still, framför allt under resorna på hösten, säger Dag Thyselius PR-ansvarig på Stena Line.

Danmark toppar fortfarande listan över favoritgrannland att semestra i (40%), därefter Norge (25%) och Tyskland (21%). Detta märks på Stena Lines Danmarksbokningar där paketresorna totalt har ökat med 9 procent i år och fortsätter att öka.

– När det gäller Danmark ligger bokningsläget för paketresor hela 183 procent bättre än vid samma datum föregående år. Det beror dels på succén för det nyrenoverade badhotellet The Reef och det populära äventyrsbadet Lalandia, dels på att den svenska kronan har blivit starkare, säger Dag Thyselius.

Fler svar från Resebarometern

– 37 procent planerar en kortsemester/weekendresa i höst.

– Bland par utan barn är andelen som tycker att kulturupplevelser är viktigast på resan dubbelt så hög jämfört med par med barn. 

– Män vill i större utsträckning än kvinnor koppla av på semestern, andelen bland män är 35 procent jämfört med 32 procent bland kvinnor. 

 Fakta Stena Lines Resebarometer

Resebarometern genomförs två gånger per år av undersökningsföretaget ScandInfo på uppdrag av rederiet Stena Line. Undersökningen genomfördes i september 2010. Urvalet av respondenter representerar den svenska befolkningen mellan 18-70 år. 1 000 personer svarat på ett 20-tal frågor med hjälp av internetintervjuer. Urvalet bygger på ett slumpvis sannolikhetsurval.  

Stena Line, Göteborg, 28 oktober 2010

För mer information och bilder, kontakta Dag Thyselius, PR- Manager på Stena Line

Telefon 031-85 83 32 eller 0704-85 83 32, E-post: dag.thyselius@stenaline.com