Följ Stena Line

Nytt avtal mellan Göteborgs Hamn AB och Stena Line på gång

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 12:58 CET

Utredningen som Göteborgs Hamn genomfört tillsammans med Göteborgs Stad och Stena Line är nu klar. Inriktningen i det nya avtal som ska förhandlas, är att en samlokalisering på Majnabbe inte är lämplig och att den bästa lösningen är att Masthuggsterminalen ligger kvar, att Majnabbe stadsutvecklas och att Stena Lines Tysklandstrafik flyttar ut i ytterhamnarna.

– Det här är en acceptabel lösning för Stena Line eftersom Danmarkstrafiken är mer beroende av ett citynära läge än Tysklandstrafiken. Vår vision är att Masthuggsterminalen blir en integrerad del i den nya staden som ska växa fram runt Masthuggskajen och bli en knutpunkt där stad, vatten och människor kan mötas.Tillsammans med staden kommer vi nu att börja skissa på förslag kring detta, säger Carl-Johan Hagman, VD för Stena Line.

När det gäller Tysklandstrafiken så är målsättningen att flytta från läget i Majnabbe till ytterhamnarna så snart som det är praktiskt möjligt.

– Vi befinner oss i konkreta diskussioner med olika alternativ med avsikt om att en flytt kan ske redan inom 12-18 månader.Genom att vi i förtid lämnar Majnabbe medverkar vi till att staden omgående kan påbörja utvecklingen av ett mycket attraktivt, centralt läge, för flera tusen bostäder som så väl behövs. Stena Fastigheter är beredda att starta ett planeringsarbete tillsammans med staden. Stena Fastigheter är också beredda att ta ansvar för att bygga 1 000 lägenheter till 2021, säger Carl-Johan Hagman.

Totalt har Stena Line årligen 1,7 miljoner passagerare som reser till och från Göteborg där de utländska gästerna bidrar med 300 MSEK i turistintäkter i Göteborg och 700 MSEK i Västsverige. Stena Sfären har 19 000 anställda varav 3 500 har sin bas i Göteborg.

Under senare år har hållbarhet och att minska färjornas miljöpåverkan blivit en allt viktigare del av Stena Lines verksamhet.

– Vi har som mål att bli världens mest hållbara rederi.Redan idag är vi världsledande och mycket av den tekniska utvecklingen kommer från Göteborg. Under 2015 började vi köra Stena Germanica på metanol som minskar utsläppen av svavel och partiklar med 90% och kväve med 60%, när det är fullt utbyggt, vilket gör fartyget bland det renaste i världen. Under 2016 har vi dessutom för avsikt att genomföra de första försöken med bio-metanol som på sikt skulle kunna göra fartygets framdrift helt fossilfritt. Inom ett år kommer vi att konvertera hjälpmotorerna på Stena Jutlandica, som går på Göteborgs-Fredrikshamnslinjen, till batteridrift. Vi har också anslutning till el och fjärrvärme till våra färjor som eliminerar utsläppen vid kaj.Vi vill att Göteborg ska känna stolthet över att vi mitt i staden har världsledande miljöteknik som kommer att göra färjetrafik till ett helt naturligt inslag in den framtida, hållbara, blandstaden säger Carl-Johan Hagman.

Stena Line, Göteborg

9 februari 2016

För mer information, kontakta Jesper Waltersson, presschef, Stena Line, 0704-85 85 32.

Stena Line är ett av världens ledande färjerederier med Europas mest heltäckande linjenät och ett stort antal destinationer i Skandinavien, Storbritannien, Irland, Tyskland, Polen, Holland och i Baltikum. Verksamheten omsätter över 10 miljarder kronor och har cirka 6 000 anställda. På www.stenaline.com finns mer information om företaget.