Följ Stena Line

Ny reseundersökning: Prismedvetna svenskar reser även i dåliga tider

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 12:20 CET

Konjunkturen gör svenska folket allt mer kostnadsmedvetna när det gäller sitt resande. Stena Lines resebarometer visar en tydlig ökning av fokuset på pris, det gäller både själva resan och priserna på destinationerna. Samtidigt som undersökningen visar en allt större kostnadsmedvetenhet så visar den även små förändringar när det gäller människors planer på att resa på utlandssemester.

I Stena Lines oberoende undersökning, som genomfördes bland drygt 1 000 svenskar, pekar flera faktorer på en allt större kostnadsmedvetenhet bland svenska resenärer. På frågan om vad som avgör vart man ska resa på kortsemester så är priset den i särklass viktigaste faktorn med 29 procent. Man föredrar också välbekanta resmål framför nya – ett tecken på att man är mindre benägen att ”chansa” i sämre tider. 14 procent säger att tidigare erfarenheter från destinationen är näst viktigast efter priset. Utbudet av kultur och nöje kommer först på tredje plats i årets undersökning.

 – De ekonomiska aspekterna har ökat dramatiskt i folks medvetande under det senaste året. På frågan om man tänker mycket på utgifter på semestern under lågkonjunkturen svarar 39 procent att det påverkar deras semesterplaner. 23 procent anger att de väljer en billigare resa. Samma tendens ser vi när vi pratar direkt med våra resenärer ombord, säger Martin Ahlgren, PR-ansvarig på Stena Line.

 49 procent av de tillfrågade säger att valutakursen är viktig eller mycket viktig för valet av destination.

 – Polen utmärker sig helt klart som svenskarnas valutafavorit. Låga priser på resmålet hamnar på första plats med 51 procent som svar på frågan om varför man väljer Polen som semestermål. Samtidigt tycker precis lika många att Polens utbud av historiska och kulturella upplevelser är lika viktigt.

 En annan tydligt kostnadsrelaterad aspekt kommer fram i valet av Tyskland som semestermål. 50 procent anger bra shopping som det viktigaste skälet att resa till Tyskland.

 – Bra shopping innebär i fallet med Tyskland utan tvekan bra priser. Vi ser till exempel att de tyska julmarknaderna med sina låga priser även i år är väldigt populära bland våra resenärer.

 Trots den högt värderade danska kronan så ligger Danmark kvar som en solklar semesterfavorit. 53 procent av svenskarna har besökt Danmark under de senaste två åren och 39 procent av svenskarna anger att Danmark är det av våra grannland som man helst besöker. Siffrorna visar att det är destinationerna i närområdet som lockar. Både Tyskland, Norge och Finland får utöver Danmark höga siffror.

– Danmark har klarat sig bra tack vare att deras turistnäring i så hög utsträckning är beroende av svenska turister. Många hotell, restauranger och nöjesparker i Danmark har tvingats att ta fram erbjudanden som är prismässigt väldigt attraktiva även för svenskar, säger Martin Ahlgren, PR-ansvarig på Stena Line.

Stena Line, Göteborg, 21 december 2009

För mer information och bilder, kontakta Martin Ahlgren, ansvarig för Stena Lines Resebarometer, på telefon 031-85 85 79 eller 0704-85 85 79, e-post: martin.ahlgren@stenaline.com.

Fakta Stena Lines Resebarometer

Stena Lines Resebarometer har genomförts av undersökningsföretaget ScandInfo på uppdrag av rederiet Stena Line. Undersökningen genomfördes i september 2009. Urvalet av respondenter representerar den svenska befolkningen mellan 18-70 år. Sammanlagt har 1 000 personer svarat på ett 20-tal frågor med hjälp av internetintervjuer. Internetpanelen bygger på ett slumpvis sannolikhetsurval och ingen av deltagarna är självrekryterade.