Följ Stena Line

Halvtid i Stena Germanicas metanolkonvertering

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2015 10:00 CET

Nu är det snart halvtid i konverteringen av Stena Germanica som från och med slutet av mars kommer att köras på metanol. Stena Line blir därmed först i världen med att köra en färja på det nya bränslet, som minskar utsläppen av partiklar och svavel med 99% jämfört med tidigare använda bränslen.

240 meter långa Stena Germanica blir i början av 2015 världens första metanoldrivna fartyg. Projektet genomförs i samarbete med den ledande motortillverkaren Wärtsilä, hamnarna i Göteborg och Kiel samt världens största metanoltillverkare och leverantör, Methanex Corporation.

Konverteringen av Stena Germanica genomförs i polska Gdansk på Remontova-varvet och påbörjades i slutet av januari och pågår fram till slutet av mars. Ombyggnaden finansieras delvis genom EU-initiativet "Motorways of the Seas" och den totala kostnaden uppgår till cirka 22 miljoner Euro.

– Ombyggnaden på varvet löper på bra och vi är stolta över att kunna leda utvecklingen i vår bransch. Vårt fokus har alltid legat på innovation som gynnar både våra kunder och samhället i stort och att bli först i världen med att konvertera ett fartyg till metanoldrift är ett stort steg mot långsiktigt hållbara transporter. Projektet har kunnat genomföras tack vare ett bra samarbete mellan vår tekniska personal, Wärtsilä och Methanex, säger Carl-Johan Hagman, vd för Stena Line.


Wärtsilä har utvecklat teknik och utrustning för att konvertera motorerna i samarbete med Stena Teknik. Motorn blir efter omställning ”dual fuel” där metanol används som primärt bränsle, medan möjligheten också finns att använda MGO (Marine Gas Oil) som backup.

Utsläppen från metanol ligger på ungefär samma nivå som för LNG (Liquified Natural Gas), men är lättare att hantera och ställer inte samma krav på infrastruktur.Sedan 2005 har Stena Line arbetat på att minska sin miljöpåverkan genom ett energibesparingsprogram, och i snitt har man lyckats minska fartygens energiförbrukning med 2,5 procent om året.

Här finns en intervju med Stena Lines VD Carl-Johan Hagman, med bilder från arbetet på Remontowavarvet i Gdansk, Polen.

Fakta om metanol

Metanol är en färglös vätska som kan framställas av naturgas, kol, biomassa eller till och med CO2. Genom metanolanvändningen minskar utsläppen av svavel (SOx) med ungefär 99 procent, kväve (NOx) med 60 procent, partiklar (PM) med 95 procent och koldioxid (CO2) med 25 procent jämfört med dagens bränsle.

Fakta om Stena Germanica

Total längd240 meter

Byggår 2001

Bilar300

Passagerare1 500

Lastmeter4 000

MotorWärtsilä 8ZAL 40S MD med 32 000 hästkrafter

 

För mer information, kontakta Jesper Waltersson, Head of Communications Stena Line,

Tel. +46 (0) 31 85 85 32 eller +46 (0) 704 85 85 32. jesper.waltersson@stenaline.com

Stena Line är ett av världens största färjerederier med 35 fartyg och 22 linjer i norra Europa. Stena Line utvecklar nya intermodala fraktlösningar som kombinerar tåg-, väg- och sjöfartstransporter och är en betydande del av det europeiska logistiknätet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Stena Line ingår i Stena Sfären, som har runt 20 500 anställda och en omsättning på 54 miljarder SEK.